Vett och etikett i bastun

Sitt inte med blöta badkläder i bastu eller i våra gemensamhetsutrymmen, vatten kommer lätt på golvet och risk för halka uppstår.

Inne i bastun sitter vi alltid på en handuk

Förbjudet att medtaga glas eller flaskor in i bastun.


Vid minsta tecken på förkylning stanna hemma.

Covid:

Stanna hemma vid symtom

Om du får symtom bör du stanna hemma och undvika kontakt med andra. Läs mer om vad du bör tänka på om du blir sjuk.

Särskilt råd till ovaccinerade

Om du är ovaccinerad löper du större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att bli sjuk bör den som är ovaccinerad vara extra försiktig och undvika inomhusmiljöer där många människor samlas. Denna rekommendation gäller enbart vuxna.