Vett och etikett i bastun 

Sitt inte med blöta badkläder i våra gemensamhetsutrymmen, vatten kommer lätt på golvet och risk för halka uppstår. 

Inne i bastun sitter vi alltid på en handuk 

Förbjudet att medtaga glas eller flaskor in i bastun.

Fakta om badkläder i bastu

På många ställen är det förbjudet att vara påklädd i bastun. I synnerhet om vi pratar om bastu i badhus kombinerat med badkläder (badbyxor, baddräkt, bikini, med mera). De våta badkläderna är dränkta i klor som kan vara skadligt i den varma bastumiljön. De för med sig bakterier och kan skada träinredningen i bastun. 


Däremot kan badkläder vara tillåtet i bastuföreningar där det inte finns klorerade bassänger. (Norrlidsbastun)

Texten hämtad från We-Group som bygger badhus LÄNK

Vid minsta tecken på förkylning stanna hemma. 

Covid: 

Stanna hemma vid symtom

Om du får symtom bör du stanna hemma och undvika kontakt med andra. Läs mer om vad du bör tänka på om du blir sjuk.

Särskilt råd till ovaccinerade

Om du är ovaccinerad löper du större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att bli sjuk bör den som är ovaccinerad vara extra försiktig och undvika inomhusmiljöer där många människor samlas. Denna rekommendation gäller enbart vuxna.