Information till medlemmar

Hej alla bastubadare !!

Måndagen 3 april kl: 18:30 är det årsmöte, särskild kallelse  om detta kommer senare. Vi vill bara påminna om motioner  till årsmötet, ska vara hos styrelsen minst 15 dagar innan. Birgitta 070 750 28 32 vida_61@hotmail.com eller  Ulf 070 510 59 28 ulf.0480.14741@telia.com 


Som Ni säkert känner till är uthyrningen av bastun en av våra bästa inkomstkällor.

Under senare år har uthyrningen skett via undertecknad men hösten 2022 beslutades att vi delar upp det veckovis.

Den som skriver upp sig på en vecka tar emot bokningar för veckan, bokningsbara tider står på hemsidan, samt ser till att bastun är uppvärmd när den som hyr kommer och att det blir låst efter uthyrningen.

Vad som förväntas av den som ”eldar” står på hemsidan.

Observera att det inte är ett måste att elda den veckan man ansvarar för men man måste se till att. ”någon gör det”.

För tillfället är intresset svagt, samma personer hela tiden?, och risken är att uthyrningen/inkomsten försvinner.

Så… skärpning nu. Skriv upp er på en vecka, antingen på listan nere i bastun eller maila till undertecknad. Veckonummer, namn, mailadress samt telefonnummer. 


ulf.0480.14741@telia.com


Ulf Karlsson ordf.

Tonys senaste utskick LÄNK 2023-03-26

Nu är det dags... att betala in medlemsavgift för 2023 (200 kr).  För er som önskar årskort är summan, utöver medlemsavgift, 750 kr.  Vid swish glöm inte uppge: Namn, Tel nr, Mailadress.