Information till medlemmar

Nu är det dags igen. Från vecka 32 och framåt gäller nya bokningsbara veckor. Anmäl er!


Som Ni säkert känner till är uthyrningen av bastun en av våra bästa inkomstkällor.


Den som skriver upp sig på en vecka tar emot bokningar för veckan, bokningsbara tider står på hemsidan, samt ser till att bastun är uppvärmd när den som hyr kommer och att det blir låst efter uthyrningen.

Vad som förväntas av den som ”eldar” står på hemsidan.

Observera att det inte är ett måste att elda den veckan man ansvarar för men man måste se till att ”någon gör det”.

För tillfället är intresset svagt, samma personer hela tiden? Risken är att uthyrningen/inkomsten försvinner.

Maila till undertecknad. Veckonummer, namn, mailadress samt telefonnummer. 


ulf.0480.14741@telia.com


Ulf Karlsson ordf.

Tonys senaste utskick LÄNK 2023-08-15  

Nu är det dags... att betala in medlemsavgift för 2023 (200 kr).  För er som önskar årskort är summan, utöver medlemsavgift, 750 kr.  Vid swish glöm inte uppge: Namn, Tel nr, Mailadress.