Kalmars ”bastuhistoria” – med tonvikt på Norrlidsbastun

1948 Långviksbastun invigs – drivs av Kalmar Simsällskap Bastun övertas så småningom av Kalmar stad Badfrekvensen ökar starkt 1968 noteras 17841 bad vi Långviksbastun talet Begreppet ”Bastustaden Kalmar” myntas

1960 Norrlidsområdet planläggs – badplats och bastu inritas norr om Bergaudd SF-ledamoten ”Kirre Dykarn” Johansson motionerar i fullmäktige om en bastu för Norrlidsområdet – principbeslut fattas i stadsfullmäktige den 24 november 1969

1970 Simhallen invigs den 29 augusti – ytterligare ökning av bastubadet

1971 Definitivt beslut i kommunalfullmäktige om byggandet av Norrlidsbastun för en beräknad kostnad av 160000 kr. Bidrag från Naturvårdsverket beviljat med 101000 kr.

1972 Norrlidsbastun invigs den 23 maj. Lördagen den 2 september brinner bastun ner till grunden

1973 Återuppbyggnaden går snabbt – ny invigning den 16 mars Elljusspåret och badplatsen är klara

1975 Bastubadsintresset är stort – 18710 bad noteras varav många skolbad

1982 Elljusspåret förbättras genom donation från en anonym person på 150000 kr.

1993 Långviksbastun övergår i föreningsregi – Långvikens Bastuförening bildas

1997 Diskuteras föreningsövertagande av Norrlidsbastun. Kommunen väljer dock utarrendering

1998 Bastun arranderas av Svetlana Åberg på två år från den 1 februari

2000 Svetlana meddelar att hon inte önskar förlänga arrendeavtalet med kommunen Under hösten 1999 förhandlas med Kultur och fritidsnämnden om ett föreningsövertagande I skrivelse 1999-09-24 anmäler ”Interimsstyrelsen för Norrlidsbastuns framtid” sitt intresse för att överta ansvaret för bastun för 1 kr. samt att få arrendera erforderlig mark i 25 år. Dessutom önskar föreningen pengar för att åtgärda det eftersatta underhållet

Den 16 maj 2000 hölls bildande möte med den nya föreningen som fick namnet Norrlidens Bastuförening. Ytterligare ett föreningsmöte avhölls den 19 juni – samma dag som kommunalfullmäktig slutligt godkände föreningsövertagandet samt anvisade 250000 kr. för bastuns upprustning. Måndagen den 3 juli påbörjades arbetet med bastuns upprustning och fredagen den 1 september premiärbadades i den ”nya” bas

Besöksadress:Lövsångarevägen
393 59 KALMAR
Bankgiro:5564-2680Swish:1231822170
Org.nr:832401-8848
© 2022, Norrlidsbastun