Arbetsbe-

skrivning för ansvarig

Arbetsbeskrivning, ansvarig för uthyrning.

Du äger ansvaret för din vecka och kan styra upp hur den ska skötas och vem som ska elda om du inte eldar själv. Gäller bokning någon annan vecka än den som du har ansvar hänvisar du till ansvarig för den aktuella veckan enligt vårt bokningsdokument. LÄNK


  • Börja elda c:a 1,5 timma innan utsatt tid (bör vara 80 grader)

  • Ta emot de som hyr och visa runt samt informera om eldningen (de ser till att det är brasa). Lägga i ungefär var 20:e minut.

  • Visa swishnummer och be dem betala.

  • Informera om att utrymmena ska vara i det skick som när de kom samt att de ska vara klara att lämna efter tre timmar.

  • Tända och släcka belysning på bryggan, sker från pannrummet.

  • Titta över och låsa


OBS !! Ni behöver inte vara där under tiden